Skip to main content
Język Niemiecki

Znajomość języka – jaki certyfikat będzie mi potrzebny?

Wybór certyfikatu językowego.

Odpowiedni certyfikat językowy to z pewnością jedna z ważniejszych kwestii podczas ubiegania się o przyjęcie na Niemiecką uczelnie. Jak być może już się zorientowaliście istnieje cała masa egzaminów językowych i odpowiednich im certyfikatów.

Niemieckie szkoły wyższe wymagają na ogół znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 (są wyjątki kiedy wystarczający jest certyfikat B2, ale też takie kiedy wymagany jest C2)
Niezależnie od kierunku studiów będziecie musieli przedstawić certyfikat na odpowiednim poziomie, chyba, że:

  • Ukończyliście szkołę średnią w jednym z krajów niemieckojęzycznych,
  • Ukończyliście Polskie dwujęzyczne liceum i posiadacie maturę z języka niemieckiego
  • Studiowaliście już min. 6 semestrów na niemieckiej uczelni.

Niektóre uczelnie (niestety niewiele) uznaje też ukończenie germanistyki na polskim uniwersytecie jako wystarczające potwierdzenie biegłości językowej.
Z powodu mnogości certyfikatów językowych (GSD, TestDaF, Telc, DSH, Goethe-Zertifikat itp.) wybór jest trudny, ale postaram się go Wam ułatwić.

Jaki certyfikat jest „najlepszy” ?

Jedyny certyfikat językowy akceptowany przez wszystkie uczelnie bez wyjątku to DSH (deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). To, że istnieje możliwość podjęcia studiów posiadając inny certyfikat to właściwie wyłącznie dobra wola uczelni, a co za tym idzie każda uczelnia będzie miała swój własny zestaw dokumentów potwierdzających znajomość niemieckiego.
Egzamin DSH organizowany jest przez uczelnie, więc choć jest to wybór najbezpieczniejszy to będzie się wiązał z koniecznością wyjazdu do Niemiec.

Warto pamiętać, że możliwość podjęcia studiów umożliwia tylko egzamin DSH z oceną DSH2 lub DSH3 (niektóre uczelnie, na szczęście bardzo niewiele wymagają konkretnie DSH3). Ocena DSH1  daje możliwość do wzięcia udziału w kursach przygotowujących do egzaminu DSH organizowanych przez uczelnie.
Co ważne, do DSH można przystąpić, jeżeli już posiadamy certyfikat na poziomie co najmniej B2, przy czym tutaj nie jest w zasadzie ważne jaka instytucja wydała ten dokument. Każdorazowo należy więc dowiadywać się bezpośrednio na uczelni na której planujemy pisać egzamin, czy posiadany przez nas certyfikat jest wystarczający.

Co będzie najlepsze dla mnie ?

Jeżeli wybrałeś już uczelnie, to być może znacznie łatwiejsze i tańsze będzie zdanie któregoś z egzaminów organizowanych także w Polsce (np. TestDaF lub Goethe-Zertifikat).
Jeżeli wiesz na pewno, że chcesz studiować w Niemczech, ale wybór uczelni ciągle nie jest pewny, to najsensowniej będzie zapisać się na egzamin DSH na jednej z niemieckich uczelni.

Dodaj komentarz